Organizacja Szkoły

Szkoła kształci młodzież zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego w zawodach:

Zawód: Technik farmaceutyczny - 321301
Czas trwania nauki:  4 semestry
Akt prawny powołujący: orzeczenie organizacyjne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27.03.1964r Nr SR-11/KB/64 powołujące z dniem 01.09.1964 Państwowa Szkołę Medyczną Techników Farmaceutycznych.

Zawód: Technik elektroradiolog - 321103
Czas trwania nauki:  5 semestrów
Akt prawny powołujący: decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.04.1975 Nr NA-0238 A-7/75 powołujące z dniem 01.09.1975 Wydział Elektroradiologii.

Zawód: Technik dentystyczny - 321402
Nauka trwa:  5 semestrów
Akt prawny powołujący: decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16.06.11989r Nr ZO.IV.5012/6/89 w sprawie wznowienia naboru młodzieży w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 w Białymstoku w specjalności technik dentystyczny.

Zawód: Technik masażysta - 325402
Czas trwania nauki:  4 semestry
Akt prawny powołujący: uchwała 74/858/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 02 marca 2004

Zawód: Dietetyk - 322001
Czas trwania nauki:  4 semestry
Akt prawny powołujący: akceptacja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Departament Pielęgniarstwa Nr SPS-6440-55/98 z 11 września 1998 oraz decyzja Wojewody Nr Zd.IV.8034/23/98 z dnia 02 marca 2004

Zawód: Ortoptystka - 325906
Czas trwania nauki:  4 semestry
Akt prawny powołujący: uchwała 126/1600/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2005

Zawód: Higienistka  stomatologiczna - 325102
Czas trwania nauki:  2 semestry
Akt prawny powołujący: uchwała 222/3420/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2010

Zawód: Protetyk słuchu- 321401
Czas trwania nauki:  4 semestry
Akt prawny powołujący: uchwała 193/2436/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2006

Zawód: Terapeuta zajęciowy  - 325907
Czas trwania nauki:  4 semestry
Akt prawny powołujący: uchwała 155/2258/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2009

 

Szkoła kształci dorosłych zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego w zawodzie:

Zawód: Opiekun medyczny - 532102
Czas trwania nauki:  2 semestry
Akt prawny powołujący: uchwała XV/173/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 03 marca 2008

Zawód: Asystentka stomatologiczna - 325101
Czas trwania nauki:  2 semestry
Akt prawny powołujący: uchwała 126/1600/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2005

Zawód: Technik masażysta - 325402
Czas trwania nauki:  4 semestry
Akt prawny powołujący: uchwała 74/858/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 02 marca 2004

 

Metryka strony

Udostępniający: mgr Grażyna Wiktoria Citko - Dyrektor Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Baranowski

Data wytworzenia: 2007-06-06

Wprowadzający: Daniel Baranowski

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Daniel Baranowski

Data modyfikacji: 2013-08-26

Opublikował: Daniel Baranowski

Data publikacji: 2003-09-23